Etikettarkiv: research

Testa till döds?

Beslut ska baseras på fakta, inte på förutfattade meningar, och därför gillar jag trenden just nu där allt mer studier av olika slag görs. Men. Man måste också förstå NÄR det är lämpligt att genomföra en studie och när man inte ska göra det… och ibland kanske man inte ska använda den metod man tänkt sig.

Precis som med resten av det samhälle vi just nu har så är det för många bara siffrorna som räknas – allt ska vara hypereffektivt och människor hinner inte ens andas och tänka efter, utom när det gäller att rädda sitt eget skinn. Så även inom User Experience, där klick-statistik och kvantitativa användningstester fått stort genomslag medan mer explorativa och kvalitativa metoder inte alls får samma fokus, trots allt prat om Service Design.

Jag brukar säga att människan är herre på täppan på denhär planeten av en anledning – nämligen vår enastående förmåga att anpassa oss. Måste vi använda dåliga eller undermåliga verktyg så anpassar vi oss efter det. När vi sedan får ändamålsenliga verktyg är motståndet först mycket stort, innan vi vänjer oss vid det nya sättet med.

Är det då alltid lämpligt att mäta mitt i förändring? Eller ska man kanske låta förändringskurvan slå i botten innan man testar om ändringen fick önskad effekt? För mig är det enbart en retoriskt fråga. Har man med återkommande användare att göra, som exempelvis på intranät och på många av de tjänster som finns där ute, som Facebook, Tumblr och din internetbank, så litar man alltid till invanda mönster/etablerade beteenden. Ändra, och användaren upplever att allt är helt galet. Testa just då och du kommer få ändra tillbaka till det gamla.

Jag har testat intranät där folk sitter med sökvägar nedskrivna på PostIt-lappar. När man sedan efter noggranna kortsorteringar ändrar strukturen blir användarna tokiga. PostIt-lapparna fungerar inte längre! Då ska det till en modig person som äger pengarna och makten. Annars beställs snabbt en återgång till det gamla… (och det är då man måste ha en bra strategi i botten, där alla beslut som fattas bottnar i verksamhetens affärsplan eller regeringsuppdrag, men det är ett ämne för ett annat inlägg!)

Därför tycker jag att det känns skönt att någon tar bladet från munnen och säger det jag också tycker, nämligen att kvantitativa inkrementella tester visserligen har en viktig plats men att den platsen både är väldigt specifik och behöver kompletteras med kvalitativa metoder. För ofta när man testar, och låter ett oreflekterat testresultat styra – då kanske den egentliga effekten är att man cementerar dåliga men väl inlärda mönster?

Läs och fundera. Hur tycker du?

Threats of A/B tests and UX research: adoption time and incrementalism (på engelska, hoppar ut till annan plats).

Annonser