Etikettarkiv: personlig integritet

Planerar du att låta din app eller sajt dela information via Facebook? Tänk dej för!

För tre veckor sedan fick jag ett mail om Arlas nya sajt 225grader.se där jag fick frågan om jag ville vara beta-användare av tjänsten. När jag upptäckte att enda sättet att logga in var att använda sitt Facebook-konto, och att tjänsten ville dela precis allt jag gjorde med Facebook, valde jag att inte delta (länk till det inlägget).

Det gjorde mej nyfiken på att se om min reaktion var typisk. För att ta reda på det bestämde jag mej för att göra en snabb enkätundersökning. Eftersom det var en snabb undersökning är resultatet lite skevt – 78% av de som svarade är i åldersintervallet 31-65 år, och man kan anta att många har hög datorvana. Trots det var resultatet intressant. Bland annat visade det sej att hela 49% gjorde som jag och valde bort tjänsten, medan 13% inte ens hade ett Facebook-konto. Resterande 36% valde att tillåta kopplingen men enbart om de verkligen ansåg att tjänsten bidrog med något de inte kunde få på annat sätt.

En majoritet av dessa kommenterade särskilt att de inte ville att tjänsten skulle byta annan information med Facebook än rena inloggningsuppgifter och hela 59% uppgav att de inte ville att okända företag eller verksamheter skulle kunna få tillgång till deras information.

Över 80% av respondenterna ansåg att smartphones, datorer och internet är en förutsättning för att de ska kunna leva som de gör (95% för de som inte har något Facebook-konto).

Undersökningen visar att många är skeptiska till Facebook. För de flesta är det en fråga om personlig integritet – man vill ha kontroll över vem som får se vad, hur och när. Tvärtemot vad man skulle kunna tro handlar det om människor med hög datorvana som rör sej i flera digitala forum och som i sitt dagliga liv använder internet för att göra en mängd olika saker. (Med tanke på hur Facebook använder och vill använda uppgifterna om sina användare verkar det finnas grund för den skeptiska hållning många verkar ha.)

Min slutsats är att man ska tänka sej för innan man kopplar ihop sin tjänst med Facebook. Särskilt gäller det om man planerar att låta tjänsten publicera saker, i användarens namn, i dennes Facebook-kanal, utan att användaren själv ges möjlighet att kontrollera flödet.

Innan man fattar ett sådant beslut måste man noga ha tagit reda på vilka målgrupper man vänder sej till och vilka beteendemönster de har, och framför allt ska man vara medveten om att dessa sannolikt inte följer de mönster man kan tro.

Hela rapporten finns på Slideshare.

Det finns i resultatet flera intressanta trådar att spinna vidare på/utforska. Jag kommer göra så under våren 2012, men nu är det jul 🙂

Annonser

NordiCHI – Highlights från första konferensdagen

Första dagen på NordiCHI är tillända och några av dagens höjdpunkter har varit:

Evil design
Keynote speaker Jonas Birgersson (Labs2) berättar medyckande om om ”Evil design” kontra ”Perfect design”. Där han med Evil design avser produkter som är designade för att utestänga möjligheten för användaren att komma åt konkurrenternas produkter.

Personlig integritet på publika platser
Kristina Höök och Batya Friedman har undersökt huruvida människor i USA och Sverige upplever att den personliga integriteten kränks då de får reda på att de på en publik plats blivit filmade av en övervakningskamera. Det blev en intressant diskussion om personlig integritet och skillnader mellan hur svenskar och amerikaner upplever att vara övervakade.

En del av resultatet handlade om att svenskar i större utsträckning än amerikaner tycker det är otrevligt att vara övervakade.

Varför är det fortfarande så många IT projekt som misslyckas? (trots att vi vet hur man borde göra?)
Dag Svanæs och Jan Gulliksen berättar om hur de ser på problemet att så många av de större IT-projekten misslyckas. De pekar på problemet med omgivande, organisatoriska problem, t ex att beställarorganisationer ofta sitter långt från användarna, att för stor del av kravställning är spikad och klar redan då kontraktet skrivs på.