Användbarhet är en arbetsmiljöfråga

Med start för årtionden sedan har allt fler av åra dagliga arbetsredskap flyttat från papper och telefon och till skärmen. Bokningssystem för resebranschen, ärendehanteringssystem för handläggare inom bank och försäkring, journalsystem i vården, ekonomisystem för ekonomer, kassasystem för butikspersonal… listan kan göras lång.
Många, för att inte säga en majoritet av dessa, system är dåligt utformade. Många har flyttat från terminalgränssnitt till klientprogramvaror och i flytten har man tagit med sig gränssnitts- och funktionslösningar som har sitt ursprung i terminalgränssnittens begränsningar. Resultatet är system som dels är undermåliga rent funktionellt, dels är svåra och frustrerande att använda. Ibland är även gränssnitten så dåligt planerade att exempelvis stora musrörelser bidrar till förslitningsskador i samband med långvarigt användande.

I många andra sammanhang är ergonomi en viktig faktor, men inom användbarhetsskrået pratar vi sällan i de termerna och frågan är om det inte bidrar till det tidvis låga intresset för att investera i mer lättanvända system.
I synnerhet komplexa ERP-system implementeras nästan utan en tanke på arbetsmiljö och effektivitet i användandet. En inte helt osannolik tanke är att dessa system är oerhört kostsamma investeringar, varför besluten om dem tas av personer som inte främst bryr sig om arbetsmiljö eller eventuella relaterade kostnader för sjukskrivningar och missnöjd personal. Följdaktligen är graden av användbarhet inte heller en konkurrensfördel för leverantörerna av dessa system, så incitament för att arbeta med att förbättra arbetsmiljön saknas i alla led.

Tidigare har detta inte varit ett överväldigande problem, men nu börjar de portallösningar som exempelvis Oracle och SAP säljer i anslutning till ERP-systemen vinna allt mer mark. Det i sin tur får till följd att det inte längre är enbart ekonomiavdelningen som drabbas – nu drabbas alla på företaget. Detsamma gäller när kassaterminalsystem blir sekundära förlängningar av logistiksystemet – det senare är det intressanta och det som krut läggs på; att någon ska arbeta själva försäljningen är ointressant och inte lika kritiskt. Åtminstone inte ur ett IT-perspektiv.

Samma sak kan sägas gälla Microsoft och MOSS 2007, där företagen ser vinster i att deras största leverantör av konstorsprogramvara även kan stå för ”intranät” med förstärkt integration av än det ena än det andra – de ekonomiskt begripliga och kortsiktiga aspekterna gör arbetsmiljö och användbarhet till ointressanta frågor.
Resultatet blir oacceptabla fysiska arbetssituationer, system som fungerar dåligt i användningssituationen.

Förhoppningsvis blir förlusterna kopplade till utformningen av dessa arbetsredskap snart så stora att det blir ekonomiskt vansinnigt att inte ta hänsyn till arbetsmiljöfrågorna. Om inte annat får man hoppas att Arbetsmiljöverket kan utöva påtryckningar genom sina föreskrifter.

Andra bloggar om: , ,

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s